Stichting

De scholen van de Tjongerwerven zijn sinds 1 augustus 2012 ondergebracht in een stichting.

De Tjongerwerven –christelijk primair onderwijs, is een stichting die volgens de statuten, zich ten doel stelt te werken aan het voortbestaan en versteviging van christelijk primair onderwijs in de regio. Zij doet dat vanuit Bijbels perspectief. Belangrijke waarden als verdraagzaamheid, naastenliefde en oprechtheid worden gecombineerd met opbrengst gericht werken en het leveren van een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze samen met het team verbondenheid voelen met het gebouw en het onderwijssysteem.

 

 

Koersplan De Tjongerwerven

In dit document beschrijven we de strategische koers van De Tjongerwerven CPO voor de periode 2019-2023. Een periode waarin veel gaat gebeuren met het onderwijs. Lees 'm hier of klik op de afbeelding hieronder.

Strategisch beleidsplan De Tjongerwerven