Samenzang en samenwerking CSG Liudger

dewoudklank.nl

Samenzang en samenwerking De Tjongerwerven CPO en CSG Liudger

WASKEMEER – Op CBS De Paadwizer in Waskemeer, één van de scholen van De Tjongerwerven CPO, was het maandagmiddag 14 november feest.

Leerlingen van CBS De Paadwizer zongen samen met leerlingen van CSG Liudger Waskemeer een lied om de samenwerking te vieren. Al jaren wordt er tussen beide organisaties op meerdere niveaus samengewerkt. Maandag 14 november werd daar feestelijk bij stilgestaan en bekrachtigen beide organisaties de samenwerking door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

,,De afgelopen periode hebben derdejaars vmbo-tl van CSG Liudger Waskemeer techniekkisten ontworpen voor De Tjongerwerven CPO, in het bijzonder CBS De Paadwizer. Het was een opdracht voor het nieuwe vak ‘Technologie en Toepassing’ dat sinds dit schooljaar wordt gegeven op locatie Waskemeer.  Het afronden van de opdracht en de presentatie van de leskisten is een mooie aanleiding om stil te staan bij onze samenwerking en deze te bekrachtigen”, aldus Joop Vogel, Voorzitter College van Bestuur CSG Liudger.

De samenwerking kent volgens Harry van Malsen, Directeur Bestuurder De Tjongerwerven CPO, veel voordelen. ,,Het samenwerken tussen primair en voortgezet onderwijs vergemakkelijkt voor leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bovendien leren we samen van en met elkaar ten behoeve van de optimalisatie van het onderwijs voor onze leerlingen. Het Christelijk onderwijs in de regio wordt versterkt en daarmee de gemeenschap in Waskemeer zelf. Bovendien werken we efficiënt door gebruik te maken van elkaars faciliteiten.”

Foto’s: John Boel / FotoTekst.nl

 

Een video van de samenzang

 

 

< terug naar alle nieuws >