“N381, Natuurlijk!”

‘t Jong®talent.nl is een uniek samenwerkingsverband aangegaan met de provincie Fryslân, waarbij het project “N381, Natuurlijk!” gebruikt zal worden om kinderen kennis te laten maken met bèta en techniek in een echte projectomgeving. Naast alle technische aspecten van wegenbouw en infrastructuur, wordt ook aandacht besteed aan de omgeving, natuur en alle overige randzaken die met dit project van doen hebben. Het verplaatsen van een dassenfamilie naar een nieuwe burcht bijvoorbeeld, maar ook landmeten, het verplaatsen van een hoogspanningsmast en de aanleg van een viaduct wordt door deze samenwerking onderdeel van ons onderwijs.