CBS In de Kring

 

Hartelijk welkom bij CBS "In de Kring". Sinds oktober 2007 verblijven wij in een prachtig gebouw met leuke frisse lokalen, nieuwe meubelen, digitale borden en nieuwe computers. In ons gebouw vindt u ook de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Niet alleen de buitenkant is nieuw, ook ons onderwijs willen we blijvend vernieuwen. Ons onderwijs is net als onze leerlingen altijd in beweging. Hiervoor kunt u het hoofdstukje TROTS OP (op onze website) bezoeken.

 

De naam

De school is gebouwd in 1973 en werd in de beginjaren "P.C.B.O. Zuid" genoemd. Dit als tegenhanger van basisschool "De Akker", die destijds school "Noord" werd genoemd. Sinds de totstandkoming van de wet op het basisonderwijs in 1985 draagt de school de huidige naam “In de Kring". In de Kring wil zeggen: We doen het samen, iedereen hoort erbij. Ieder heeft in onze Kring haar eigen unieke plek. Of je nou leerkracht, kind of ouder bent.

 

De Wijk

Het merendeel van de kinderen van onze school is afkomstig uit de wijk rondom de school. De meeste kinderen komen lopend naar school. Wordt het aantal kinderen dat op de fiets naar school komt te groot, dan kan worden overgegaan tot het instellen van grenzen. De wijk rondom de school is in het kader van herstructurering vernieuwd. Er is o.m. een 30 km zone gerealiseerd t.b.v. de veiligheid.

 

CBS In de Kring

Boekhorsterweg 15 

8431 CW Oosterwolde

tel. 0516 512452

[email protected]
www.indekring.nl

 

 


 

Locatie