CBS De Pream

 

CBS De Pream is een christelijke basisschool in De Knipe, een dorp in de buurt van Heerenveen. De Pream is in oktober 1913 opgericht als De School met den Bijbel. SInds oktober 2004 is de school gevestigd in een nieuw Multifunctioneel Gebouw met de naam "De Barte". In dit gebouw zitten meerdere participanten, zoals kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang.
 

CBS De Pream is een bijzondere school, waar elk kind belangrijk is en zichzelf mag zijn. Christelijke scholen, zoals CBS 'De Pream' vallen onder het bijzonder onderwijs. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen met een christelijke achtergrond welkom zijn. Integendeel, op onze school is elk kind welkom. De christelijke geloofstraditie is wel de leidraad voor de school. 


CBS De Pream is een kleine school, waar de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop staat. Elk kind heeft zijn/haar eigen talent. D.m.v. 'tjong®talent kunnen al onze leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er de speciale toptalentklas.

 

CBS "De Pream"

Dominee Veenweg 10b
8456 HR De Knipe (Fr)

tel. 0513 688391
cbsdepream@tjongerwerven.nl​
www.cbsdepream.nl

 

 


 

Locatie