CBS De Peggebult

 

"De Peggebult" is een christelijke school voor basisonderwijs.


Geschiedenis

De huidige school is in 1978 gebouwd op ongeveer dezelfde plek waar ook het oude schoolgebouw heeft gestaan. De school staat op de plaats waar vroeger een zandhoogte was, de zogenaamde Peggebult. Hierop graasden de paarden van de melkboer, de groenteboer, enz. Dat is ook de reden waarom er een paard in ons logo voorkomt.

Ons schoolgebouw is in 1978 geopend. Het gebouw omvat 5 leslokalen en een speellokaal. Rondom de school is speelgelegenheid voor de leerlingen: een speelveld en een groot plein. Verder zorgen een wip-wap, klimrek, zandbak, een glijbaan en duikelstangen en sinds kort een basketbal-bord voor ruime speelmogelijkheden. Het schoolgebouw staat aan de Herenweg. Dat is een doorgaande weg, waar nogal wat verkeer langs rijdt. De leerlingen worden daarom elke keer door twee leerkrachten geholpen bij het verlaten van het schoolterrein.

Op "De Peggebult" zitten ruim 70 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over vier basisgroepen met elk een eigen verantwoordelijke groepsleerkracht.

 

CBS De Peggebult

Herenweg 108,
8435WX Donkerbroek

tel. 0516 491228

cbsdepeggebult@tjongerwerven.nl​
www.peggebult.nl

 

 


 

Locatie