CBS De Akker

 

Leuk dat u een kijkje neemt op bij CBS De Akker. Er is op onze website allerlei informatie te vinden over onze school. Zo vindt u er de tweewekelijkse nieuwsbrief met de laatste informatie. Ook de belangrijkste zaken uit de schoolgids zijn op de website te bekijken. Als u een complete schoolgids wenst te ontvangen, kunt u via 'contact' een exemplaar aanvragen.

 

De naam van de school is gekozen om twee redenen:
De relatie met de geschiedenis van Oosterwolde: In het boek “Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen" vertelt dr. T.H. Oosterwijk dat op de plek waar nu het schoolgebouw is gesitueerd, vroeger akkergronden (essen) waren.
De relatie met de identiteit van de school: De akker is in de bijbel de plaats waar het zaad gezaaid wordt en waar het mag uitgroeien tot goede vruchten.

 

CBS De Akker

Rijweg 59
8431 KH Oosterwolde
tel. 0516 512624
[email protected]
www.akkeroosterwolde.nl

 


 

Locatie