CBS De Adelaar

 

Van harte welkom bij CBS ‘De Adelaar’.

CBS De Adelaar is een christelijke basisschool in Wolvega. Christelijke scholen, zoals ' CBS De Adelaar', vallen onder het bijzonder onderwijs. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen met een christelijke achtergrond welkom zijn. Integendeel, op onze school is elk kind welkom. De christelijke geloofstraditie is wel de leidraad voor de school. De school telt zo'n 140 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Het doel van onze schoolwebsite is niet alleen het geven van informatie, maar ook een middel om de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. De maandelijkse nieuwsbrief, de schoolgids en de informatiekalender zijn te downloaden vanaf onze website. 

Wilt u meer weten over onze school? Kom gerust eens langs, de deur staat altijd voor u open. Natuurlijk kunt u ons ook via de telefoon of de mail bereiken.

 

Geschiedenis

C.B.S. "De Adelaar" is in 1989 ontstaan uit een fusie van twee Prot. Chr. Basisscholen, nl. "Het Kompas" en "De Ruimte". Op 01-01-2009 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Het schoolgebouw dateert van 1991 en is gehuisvest aan de Heerenveenseweg 36 te Wolvega. De naam van onze school verdient enige uitleg. De naam "Adelaar" (of Arend) komt een groot aantal keren in de bijbel voor, vaak genoemd als symbool van snelheid en kracht, maar ook als symbool van bescherming en veiligheid. Jonge Arenden moeten op een gegeven moment leren vliegen en dit gebeurt doordat de "ouder" Arend het jong uit het nest duwt. Als het jong vermoeid raakt van het eerste gefladder neemt de adelaar hem mee door onder hem te gaan vliegen en brengt het jong terug naar het veilige nest. Op deze wijze leert het adelaarsjong zijn eigen vleugels te gebruiken om zelfstandig te kunnen zijn. Onze school vervult eigenlijk ook deze functie. Wij willen het kind leren eigen kwaliteiten te ontwikkelen om op te groeien tot een zelfstandige volwassene.

 

CBS De Adelaar

Heerenveenseweg 36

8471 BG Wolvega  

tel. 0561 613817
[email protected]
www.de-adelaar.nl

 

 


 

Locatie